Läs boken
Få företag och organisationer är innovationsstarka, och med det menar vi kraftfulla, uthålliga och skickliga i sitt innovationsarbete. Att vara verkligt innovationsstark, inte bara för stunden utan uthålligt innovativ över tid, är väldigt svårt. I själva verket är många företag och organisationer snarare motsatsen; svaga, kraftlösa, okoncentrerade och ineffektiva i sitt innovationsarbete. Alltför ofta lanseras nya produkter och tjänster som är likadana som något som redan existerar. Trots höga ambitioner blir resultatet av många innovationssatsningar mediokert, bara ytterligare en idé som inte får något genomslag. Hur kan det vara så?
Ett huvudskäl är att många företag inte mäter innovation, vilket är vad denna bok handlar om. Att mäta innovation är helt avgörande för att få innovation att hända i praktiken – för att din organisation ska kunna säkerställa att det arbete ni lägger ner på att innovera och utveckla faktiskt tar er närmare de övergripande målen och de resultat ni önskar. Om innovationsmätning görs på rätt sätt kan den bidra till att göra ert företag eller organisation innovationsstark. Utan mätning blir det däremot svårt att veta att era insatser och det arbete som läggs på innovation för er närmare visionen och de övergripande målen. Talesättet ”What get’s measured gets done” stämmer alltså ganska bra!
Kanske jobbar du med innovationsfrågor som VD, innovation manager, inom marknad och försäljning, forskning och utveckling, som konsult, eller i någon annan roll där innovation eller affärsutveckling är viktigt? Boken Innovationsstark ger dig verktyg för både innovation och innovationsmätning i jakten på framtida konkurrensfördelar.
Jennie Björk är docent på ämnet produktinnovation vid Kungliga Tekniska högskolan. Jennies forskning handlar om organisationers innovationsledning, där fokus specifikt ligger på idéutveckling, sociala nätverk och innovationer med hög nyhetshöjd. En väsentlig del av hennes forskning bygger på social nätverksanalys av innovationsverksamhet.
jennie@innovationsstark.se
Johan Frishammar är professor på ämnet Entreprenörskap och Innovation vid Luleå tekniska universitet samt Research Fellow vid House of Innovation på Handelshögskolan i Stockholm. Johans forskning handlar om innovationsledning i medelstora och stora företag, speciellt med inriktning mot innovationsmätning, öppen innovation, nya affärsmodeller och digitalisering.
johan@innovationsstark.se